מוסדות הלימוד
  • לימודים אקדמאיים
  • הסבת אקדמים

מוסדות הלימוד - לימודים אקדמאיים
ההרשמה נעשית במוסדות הלימוד
שם המוסד
מועדי פתיחה משוערים
טלפון להתקשרות
בתי ספר משולבים

אוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לסיעוד
10/2018
02-5882882
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד, של הדסה והאונ' העברית


ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא, צריפין


ביה"ס האקדמי לסיעוד קפלן, רחובות


אוניברסיטת תל אביב, החוג לסיעוד
10/2018
03-6409337/273
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד "דינה", מרחב בלינסון פתח תקוה


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, מרכז רפואי שיבא, תל השומר


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש א. וולפסון, חולון


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש שיינברון, מרכז רפואי תל אביב


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, ביה"ח הלל יפה, חדרה


ביה"ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר, כפר סבא


אוניברסיטת תל אביב, החוג לסיעוד, מסלול הסבת אקדמאים
10/2018
03-6409337/273
אוניברסיטת תל-אביב, מסלול סיעוד בפיסגה, עתודה אקדמית, צה"ל
10/2018
03-7379246/7
03-6409337/273
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ביה"ס על שם רקנאטי, המגמה לסיעוד
10/2018
08-6477736
אוניברסיטת חיפה והטכניון, החוג לסיעוד ע”ש צ’ריל ספנסר המשותף לאוניברסיטת חיפה והטכניון
10/2018
04-8249136
אוניברסיטת חיפה והטכניון, החוג לסיעוד, מסלול הסבת אקדמאים
10/2018
04-8249136
המכללה האקדמית בצפת, החוג לסיעוד
10/2018
1-800-344-544
04-6927704
מכללת עמק יזרעאל, החוג לסיעוד
10/2018
04-6423436
04-6423437
1-800-303-000
לפרטים נוספים

שלוחת ביה"ס האקדמי לסיעוד נצרת


המרכז האקדמי לב
03/2018
1700-50-32-32 -שלוחה 2
3239*
המרכז האקדמי לב
10/2018
1700-50-32-32-בנות שלוחה 2
בנים שלוחה 1
3239*
לפרטים נוספים

שלוחת "מבחר" בני ברק, (בנות)


שלוחת מכון לב, ירושלים, (בנים)


שלוחת ביה"ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים


המכללה האקדמית לישראל, רמת גן בע"מ, חל"צ, החוג לסיעוד
10/2018
03-6719999
245552*
המכללה האקדמית לישראל, רמת גן בע"מ, חל"צ, החוג לסיעוד, מסלול הסבת אקדמאים
10/2018
03-6719999
245552*
המרכז האקדמי רופין, החוג לסיעוד
10/2018
1-800-800-830
09-8604778/9
לפרטים נוספים

שלוחת ביה"ס האקדמי לסיעוד לניאדו (בנות)


אוניברסיטת אריאל בשומרון
10/2018
1800-660-660
המכללה האקדמית תל אביב יפו, החוג לסיעוד
10/2018
6086* , שלוחה 1
לפרטים נוספים

שלוחת "מבחר" בני ברק, (בנים)


המכללה האקדמית תל אביב יפו, החוג לסיעוד, מסלול הסבת אקדמאים
10/2018
6086* , שלוחה 1
המכללה האקדמית אשקלון
10/2018
08-6789516
מוסדות הלימוד - הסבת אקדמים
ההרשמה נעשית במוסדות הלימוד
שם המוסד
מועדי פתיחה משוערים
טלפון להתקשרות

ביה"ס לסיעוד בני ציון, חיפה
15/04/2018|14/10/2018
04-8380333
ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, תל השומר
15/04/2018|16/09/2018
03-5302583
ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, תל השומר, לימודי ערב
10/04/2018|                        
03-5302583
ביה"ס לסיעוד בית החולים מאיר, כפר סבא
                       |07/10/2018
7472589 –09
ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, ביה"ח הלל יפה, חדרה
15/04/2018|09/10/2018
6304368–04
ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא, צריפין
22/04/2018|04/09/2018
9779472–08
ביה"ס לסיעוד ע"ש רבקה זיו, צפת
09/04/2018|07/10/2018
04-6828031
ביה"ס לסיעוד המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
29/04/2018|07/10/2018
08-6745522/4
ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה, מרחב בילינסון, פתח תקווה
15/04/2018|14/10/2018
9377737/51–03
ביה"ס האקדמי לסיעוד הדסה- ירושלים
                       |08/10/2018
02-6776439
ביה"ס לסיעוד א.מ.מ.ס- נצרת
                       |01/10/2018
04-6028825
ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש א. וולפסון, חולון
                       |02/09/2018
03-5011784/3 | 03-5028359
ביה"ס האקדמי לסיעוד קפלן
                       |07/10/2018
08-9441242 | 08-9441278
ביה"ס האקדמי לסיעוד קפלן, שלוחת סורוקה
14/05/2018|                        
08-9441242 | 08-9441278
ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש שיינברון, מרכז רפואי תל אביב
29/04/2018|14/11/2018
03-6973549
ביה"ס האקדמי לסיעוד שערי צדק
08/04/2018|07/10/2018
02-6666694