תחילת העמוד, לחצו ENTER למעבר לתפריט נגישות והפעלת ניווט מקלדת לחצו ENTER למעבר לתוכן העמוד לחצו ENTER למעבר לתפריט האתר
מוסדות הלימוד

תכניות לימודים לתואר B.A/B.S.N בסיעוד
* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית.
* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.
שם המוסד
מועדי פתיחה משוערים
טלפון להתקשרות
בתי ספר משולבים

אוניברסיטת אריאל בשומרון
18/10/2020
1800-660-660
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ביה״ס למקצועות הסיעוד ע״ש רקנאטי
18/10/2020
08-6461600
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד ברזילי, אשקלון


אוניברסיטת חיפה
18/10/2020
1800-300-032
אוניברסיטת תל אביב
18/10/2020
03-6409337/273
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון, איכילוב


ביה"ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר


ביה"ס האקדמי לסיעוד "דינה", בלינסון


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש וולפסון


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל, שיבא


ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, הלל יפה


האוניברסיטה העברית בירושלים ובית החולים הדסה, החוג לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד
18/10/2020
02-5882882
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית


ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא


ביה"ס האקדמי לסיעוד קפלן


האקדמית עמק יזרעאל, החוג לסיעוד
18/10/2020
04-6423436
04-6423437
1-800-303-000
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד נצרת


המרכז האקדמי לב* - קמפוס לב | קמפוס טל
3239*
02-6547208
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 02-6666693 - 18/10/2020


לימודים בחוג לסיעוד: אופק בקמפוס טל (בנות) 01/03/20


לימודים בחוג לסיעוד: "מבחר" בני-ברק (בנות) - 18/10/2020


לימודים בחוג לסיעוד: קמפוס טל (בנות) - 18/10/2020


לימודים בחוג לסיעוד: קמפוס לב (בנים) - 18/10/2020


המכללה האקדמית אשקלון
18/10/2020
08-6789516
המכללה האקדמית צפת
18/10/2020
1-800-344-544
המכללה האקדמית רמת גן
25/10/2020
2455*
המכללה האקדמית תל-אביב יפו
18/10/2020
6086*, שלוחה 1
לפרטים נוספים

"מבחר" - בני ברק (בנים)


המרכז האקדמי רופין
18/10/2020
1-800-800-830
09-8604778/9
לפרטים נוספים

ביה"ס האקדמי לסיעוד לניאדו


הקריה האקדמית קרית אונו
18/10/2020
03-5311888