תחילת העמוד, לחצו ENTER למעבר לתפריט נגישות והפעלת ניווט מקלדת לחצו ENTER למעבר לתוכן העמוד לחצו ENTER למעבר לתפריט האתר
שכר לימוד – תוכנית הסבת אקדמאים למוסמכים
לפניכם כללי תשלום שכר הלימוד

כללי תשלום שכר לימוד בתכנית להסבת אקדמאים

שכר הלימוד לתוכנית הסבת אקדמאים לאחים ואחיות מוסמכים בשנת 2020 עומד על 23,900 ₪.

  • דמי הרישום לתוכנית הסבת אקדמאים למעמד אחים ואחיות מוסמכים עומדים על 240 ₪
  • מקדמה של 10% מגובה העלות הכוללת של הקורס, עליכם לשלם מיום ההודעה על קבלתכם לתוכנית ועד יום תחילת תוכנית הלימודים
  • אם תחליטו שלא לגשת ללימודים, תוכלו לקבל החזר על המקדמה תוך 45 ימי עבודה, בתנאי שלא התחלתם עדיין את תוכנית הלימודים

עבור בתי ספר ממשלתיים לסיעוד משלמים באתר שירות התשלומים הממשלתי בהתאם לפריסה ותאריכי הפירעון המופיעים באתר זה.

עבור בתי ספר לסיעוד שאינם ממשלתיים – שכר הלימוד משולם ישירות לבית הספר. פריסת התשלומים נקבעת על ידי בית הספר

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש בכל התכניות.

 

מלגות כהלוואה עומדת בתוכניות הסבת אקדמאים לאחים ואחיות מוסמכים:

 

משרד הבריאות מעניק מלגות כהלוואה עומדת לשכר לימוד לסטודנטים בתוכנית הסבת אקדמאים לאחים ואחיות מוסמכים. לסטודנטים שחתמו על הסכם התחייבות תינתן מלגה כהלוואה עומדת בגובה 50% משכר הלימוד של התכנית, אותו ישלמו בשני תשלומים של 25% משכר הלימוד הכולל כל אחד, סה"כ יגבו 50% משכר הלימוד הכולל.

  • התשלום הראשון של 25% משכר הלימוד הכולל – יתבצע תוך חודש בהתאם לתאריך פתיחת התוכנית.
  • התשלום השני של 25% משכר הלימוד הכולל – יתבצע כשנה לאחר מכן.

מלגות כהלוואה עומדת בתוכניות אקדמיות במכללות ובאוניברסיטאות:

 

משרד הבריאות מעניק מלגות כהלוואה עומדת לשכר לימוד לסטודנטים בתוכניות האקדמיות באוניברסיטאות ובמכללות בשני המסלולים:
במסלול ללימודי תואר ראשון בסיעוד ובתוכנית להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד.
מידע נוסף על התנאים להגשת מועמדות לקבלת מלגות ניתן לקבל במוסד הלימוד.

 

בכל בעיה או שאלה בנושא ניתן לפנות אל מוקד קול הבריאות 5400*

 

פניות בנושא הסמכה בוגרי הארץ – Siud.registration@MOH.GOV.IL
פניות בנושא שכר לימוד – schar.limud@MOH.HEALTH.GOV.IL
פניות בנושא מלגות או הצבות – Hasmacha-milgot@MOH.GOV.IL